7.5 अलास्का ट्रिगर लहान त्सुनामी लाटांजवळ विशालता भूकंप

भूकंपाच्या केंद्रापासून जवळपास 60 मैलांच्या अंतरावर असलेल्या सॅंड पॉईंट येथे जवळपास 2 फूट लाटा नोंदल्या गेल्या…

7.5 अलास्का ट्रिगर लहान त्सुनामी लाटांजवळ विशालता भूकंप

भूकंपाच्या केंद्रापासून जवळपास 60 मैलांच्या अंतरावर असलेल्या सॅंड पॉईंट येथे जवळपास 2 फूट लाटा नोंदल्या गेल्या…

7.5 अलास्का ट्रिगर लहान त्सुनामी लाटांजवळ विशालता भूकंप

भूकंपाच्या केंद्रापासून जवळपास 60 मैलांच्या अंतरावर असलेल्या सॅंड पॉईंट येथे जवळपास 2 फूट लाटा नोंदल्या गेल्या…